lørdag, januar 12, 2008

Hva er det kriminelle satanister, voldsforbrytere og overgrepsmenn har til felles?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tor Erling Staff.

1 Comments:

Anonymous Rune said...

Alle har rett på en rettferdig rettergang, også forbrytere. Så sånn sett er det jo privverdig det Staff driver med.

Men av bagatellisere og forherlige overgrep i media er å gå langt ut over den rollen han skal ha.

Han skal forsvare klientene sine i retten, ikke reklamere for og rettferdiggjøre i media de strafferettslige handlingene klientene har gjort.

10:13 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home