mandag, februar 12, 2007

Om at bedrive bedrageri.

Det er helt utrolig, men det begås mye bedrageri i Norge. Jeg skal ikke påstå at det er kun "nordmenn" som forsøker seg, da det er mange nok med kun statsborgerskap å vise til som
frekt og freidig gjør sitt beste for å utnytte og bedra velferdstaten vår. Det er uansett nok
av svinpelser som til nå* har unlatt å betale gjeld før de rømte til trygdeluksus i Spania.


At det nå har blitt lettere å ta utlegg i utbetalinger fra Norge er da i det minste ett skritt i riktig retning.
Det er jo helt sinnsykt at det ikke har vært mulig å gjøre noe med utflytterne, men sånn er
nå den saken.

En helt annen sak er trygdesjefen som nå heldigvis er dømt for grov økonomisk utroskap. 
Hun har sørget for at datteren urettmessig fikk utbetalt over 400'000 NOK. Det er rimelig
utrolig, men minst like utrolig er alle som tror de kommer unna med sånt. Hva med hun som
meldte inn tre fødselsmeldinger? Utrolig, men sant. Sånt må jo bli oppdaget!??!?

Jeg tror en stor del av problemet er at folk som forbryter seg mot (velferds-)staten ikke blir
sendt til Sibir. Blir du tatt for svindelforsøk må du betale tilbake deler (kanskje opptil hele...) beløpet og du mister retten til støtte for en viss tid. Selvfølgelig kan du motta annen støtte, til underhold og underholdning, så du slipper å stå på bar bakke. Er det noe rart råtne mennesker
gjør sitt beste for å ta for seg av en velferdsstat som er tuftet på at man oppfører seg?

I går fortalte svigerfar om krigen og hvordan det fantes få oppourtunistiske plyndrere i et
relativt fattig land som Norge. Nå så kryr det av lumske rotter og uærlige og uskolerte mennesker.


*Mens det tidligere var svært vanskelig å kreve inn gjeld fra norske statsborgere i utlandet, endret dette seg med en høyesterettsdom i 2005. Den slår fast at norske namsmyndigheter kan ta utlegg i utbetalinger fra Norge.